POLISI PENAFIAN DAN KERAHSIAAN

 

POLISI PENAFIAN DAN KERAHSIAAN
Pemilik laman web ini Relaxlah.my tidak akan sesekali menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda sepanjang melayari laman web ini atau berkongsikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga.

Walau bagaimanapun kami di Relaxlah.my hanya akan menganalisa data lawatan anda di laman web ini hanya untuk tujuan penambah baikkan kandungan dan prestasi laman web kami dan kami juga membenarkan penggunaan cookies untuk meningkatkan prestasi laman web kami.

Anda juga berhak untuk memadam atau menyahaktifkan cookies ini pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda. Anda bersetuju membenarkan Relaxlah.my menggunakan dan menyimpan cookies ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari laman web ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari laman web ini adalah atas tanggungan anda sendiri.

Pihak Relaxlah.my sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran dari pihak kami.

Penulisan Komen
Pemilik laman web ini berhak untuk mengedit atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog ini tanpa notis termasuk:

  • Komen yang disifatkan sebagai spam
  • Komen tidak senonoh
  • Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
  • Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
  • Komen yang berbaur perkauman
  • Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
  • Komen yang tidak difahami
  • Hak Cipta Artikel, Maklumat Dan Bahan Grafik

Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari Trilode dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

Pihak Relaxlah.my sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, pihak anda boleh hubungi pihak kami di Relaxlah.my dengan menggunakan halaman ini.

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 23 Ogos 2017, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.